Saturday, February 27, 2016

MrPeace

TEDxInyaLake ၏ ပြဲဦးထြက္ Myanmar Connects အစီအစဥ္တြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ဦးေဆာင္သူမ်ားက ပါဝင္ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသြားမည္

(  လက္မွတ္မ်ားကုိ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ အင္းယားလိပ္ဟုိတယ္တြင္ ေရာင္းခ်သြားမည္)
 လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာမွ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္ လူမႈနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမည္။ ၎အစီအစဥ္ကုိ TEDxInyaLake မွ Myanmar Connects ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔၊ အင္းယားလိပ္ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စာေရးဆရာမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရုိက္ကူးသူမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားက႑အသီးသီးမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။


          TEDxInyaLake အေနႏွင့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသုံးခ်ၿပီး ျမန္မာကုိ ကမာၻႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပုိမိုျမန္ဆန္ေကာင္းမြန္လာေသာ အင္တာနက္ႏွင့္ လက္ကုိင္ဖုန္းသုံးစြဲမႈတုိ႔မွတဆင့္ အင္တာနက္ေပၚမွ အခမဲ့ရရွိႏုိင္ေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား သိရွိရယူႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ကမာၻက ေယဘုက်အားျဖင့္ ယွဥ္တြဲသိျမင္ခဲ့ေသာ ပုံရိပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အာဏာရွင္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ဂိုဏ္းဂဏ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝကပ္ေဘးက်ေရာက္မႈ မ်ားသာ ျဖစ္ေပၚေသာေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမဟုတ္ပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနမွန္ကုိ ကမာၻကသိရွိႏုိင္ေစရန္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

         TEDxInyaLake ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂါတ္ကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ က႑နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ဦးေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ စုစည္းဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ ႏုိင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ဥပေဒျပဳပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနသူမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းသူမ်ား၊ မိမိတုိ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေနသည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအျပင္ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ရုိက္ကူးသူမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ လူမႈေရးပညာရွင္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ နည္းပညာ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ လူငယ္ေရးရာ၊ သမုိင္း ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

         “ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေကာင္းမြန္ေပမယ့္ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္မရေသးတဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔အတြက္ မတူညီေသာ အယူအဆ၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတုိ႔မွ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္” ဟု ပြဲစီစဥ္သူ မသီရိသန္႔မြန္ မွ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္ေဟာေျပာမည့္သူ အေယာက္ ၅၀ ခန္႔ကုိ စိစစ္ေလ့လာခဲ့ၿပီး တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

        ယခုအစီအစဥ္သည္ TED အဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မပါပဲ အင္းယားလိပ္ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္မွတ္မ်ားကုိ အင္းယားလိပ္ဟုိတယ္၏ ဧည့္ခန္းမေဆာင္တြင္ မတ္လ ၁၃ ရက္ ေန႔လယ္ခင္း ၁၂ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္မွတ္ေစာင္ေရ ၁၀၀ သာ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေစာင္ကို တစ္သိန္းက်ပ္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။

      ထုိ႔အျပင္ လက္မွတ္အေစာင္ေရ ၅၀ ကုိ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့သီးသန္႔စီစဥ္ထားပါသျဖင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္လုိသည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ မတ္လ (၁) ႏွင့္ (၇) ရက္ အတြင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ http://goo.gl/forms/on6YbPiZB7 မွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ မတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပါဝင္ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမည့္သူ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

၁။ ယဥ္မ်ိဳးစု (စြန္႔ဦးတီထြင္သူ၊ Inthar Heritage House and Inle Heritage Foundation)
၂။ Debbie ေအာင္ဒင္ (လူမႈေရး စြန္႔ဦးတီထြင္သူ၊ Proximity Designs)
၃။ ေအာင္စုိးမင္း (ပန္းခ်ီျပခန္းပုိင္ရွင္၊ ပန္းဆိုးတန္းျပခန္း)
၄။ ေအာင္ႏုိင္ဦး (ရင္းႏႈီးျမွဳပ္ႏွံေရး ျမွင့္တင္သူ၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန)
၅။ ခ်ယ္ရီဇာေဟာင္ (လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ)
၆။ Helen Waller (ပညာေရး ပညာရွင္၊ Pre-Collegiate Program)
၇။ လင္းဆန္းဦး (မွတ္တမ္းရုပ္ရင္ရုိက္ကူးသူ၊ Tagu Films)
၈။ ေမေသြးကုိ (ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းသူ၊ Yangon Heritage Trust)
၉။ ေနအုပ္ (ပညာေရး ပညာရွင္၊ Institute of English)
၁၀။ Pascal ခူးသြယ္ (စာေရးဆရာ၊ From the Land of Green Ghosts)
၁၁။ Steven ဆြီးအုပ္ထန္း (လူမႈေရး ပညာရွင္၊ ခ်င္းလူမႈေရးပညာ တကၠသုိလ္ - ဖလန္းၿမိဳ႕)
၁၂။ သူရကုိကုိ (Private Equity ပညာရွင္၊ YGA Capital Ltd.)
၁၃။ တင္ေမာင္ေမာင္ေအး (ေရြ႕လ်ားပညာေရးစီမံကိန္း တည္ေထာင္သူ)
၁၄။ ရန္ေနာင္အုပ္ (နည္းပညာ ပညာရွင္၊ ဖန္တီးရာ)

TEDx ဆုိတာဘာလဲ

ကမာၻအႏွံ႔မွ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းရွိသူမ်ား စုစည္းေတြ႔ဆုံႏုိင္ေစၿပီး မိမိတုိ႔ေဒသအလုိက္ TED ကဲ့သုိ႔ ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ TED အဖြဲ႔မွ TEDx အမည္ျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္မည့္ TEDx ေဟာေျပာပြဲကုိ TEDxInyaLake ဟု အမည္ေပးထားၿပီး x က ေတာ့ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္တဲ့ပြဲလုိ႔ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ပါသည္။ ယခု TEDxInyaLake အစီအစဥ္က အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ TED ေဟာေျပာပြဲ ဗြီဒီယုိမ်ားႏွင့္ TEDxInyaLake တြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေလးနက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚအေျခတည္ရန္ႏွင့္ စိတ္သေဘာထား တုိက္ဆုိင္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ ပင္မ TED အဖြဲ႔အစည္းမွ ညႊန္ၾကားအၾကံေပးခ်က္မ်ားကုိ ရယူခဲ့ေသာ္လည္း TEDx ႏွင့္ TEDxInyaLake ေဟာေျပာပြဲမ်ားသည္ မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာစုစည္း တင္ဆက္ေသာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

TED ဆုိသည္မွာ

TED သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား ပ်ံ႕ႏွ႔ံေစရန္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မယူပဲ တစုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ နယ္ပယ္က႑အသီးသီးမွ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဦးစီးလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အႏွစ္သာရျပည့္ဝသည့္ ေဟာေျပာမႈမ်ားမွတဆင့္ ၎တုိ႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတုိ႔ကုိ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။ တစ္ဦးခ်င္း ေဟာေျပာမႈမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ၁၈ မိနစ္ထက္ပုိေလ့မရွိပဲ တုိတုိတုတ္တုတ္ စုစည္းတင္ျပေလ့ရွိသည္။ ထုိေဟာေျပာပြဲအမ်ားစုကုိ ကေနဒါႏုိင္ငံ ဗင္ကူးဗားၿမိဳ႕၌ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ TED ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ TED တြင္ ေဟာေျပာခဲ့သူမ်ားအနက္ Bill Gates၊ Jane Goodall၊ Elizabeth Gilbert၊ Sir Richard Branson၊ Nandan Nilekani၊ Philippe Starck၊ Ngozi Okojo-Iweala၊ Sal Khan ႏွင့္ Danial Kahneman တုိ႔ ပါဝင္သည္။

TED ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခမဲ့ လြတ္လပ္စြာပါဝင္ႏုိင္ေသာ အစီအစဥ္ အမ်ားအျပားရွိသည္။ TED.com တြင္ TED ေဟာေျပာပြဲ ဗြီဒီယုိအသစ္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္တင္ဆက္လ်က္ရွိၿပီး Open Translation Project တြင္ ကမာၻအႏွ႔ံမွ ပါဝင္လုပ္အားေပးသူမ်ားက TED ဗီြဒီယုိမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္စာတန္းထုိးျခင္း၊ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိ မွတ္စုအေနနဲ႔ ျပန္လည္ေရးသားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ ပါဝင္ကူညီၾကသည္။ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအစီအစဥ္မ်ားကုိ TED-Ed အေနနဲ႔ သီးျခားတင္ျပၿပီး သူမတူေအာင္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ TED Prize က ေဒၚလာတစ္သန္း ဆုခ်ီးျမွင့္ေလ့ရွိသည္။ TEDx အစီအစဥ္ကေတာ့ TED ၏ တရားဝင္လုိင္စင္ရယူၿပီး မိမိတုိ႔ေဒသတြင္ TED ကဲ့သုိ႔ ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ ထူးခၽြန္ေသာ တီထြင္ၾကံဆသူမ်ားကုိ TED Fellow အစီအစဥ္က ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၎တုိ႔၏တီထြင္မႈမ်ားကုိ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ ကူညီပ့ံပုိးေပးပါသည္။

TED ကုိ Twitter တြင္ http://twitter.com/TEDTalks ဟု လည္းေကာင္း၊ Facebook တြင္ http://facebook.com/TED ဟု လည္းေကာင္း၊ Instagram တြင္ http://instagram.com/ted ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။


MrPeace

About MrPeace -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :